Οικόπεδα προς πώληση ή ενοικίαση

Οικόπεδα προς πώληση ή ενοικίαση

  • Ταξινόμηση :Λίγα μόλις βήματα από τον ηλεκτρικό σταθμό της Καλλιθέας, το οικόπεδο αυτό επιφανείας 291μ² βρίσκεται άριστα τοποθετημένο κοντά σε τράπεζες, καταστήματα, θεραπευτήρια, πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και στην Σιβιτανίδειο Σχολή. Ο συντελεστής δόμησης είναι 2,4, η πρόσοψη είναι 12 μέτρα και η κάλυψη 70%. Σπάνιο ως προς την περίοπτη θέση και ως προς την προβολή του ακινήτου που θα ανεργεθεί, το οικόπεδο είναι καθαρό και έτοιμο για άμεση κατασκευή. (Κωδικός: 8857291)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Φωτογραφίες

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ploumis Sotiropoulos Copyright 2020